Ember alkotta pokol: SZÍRIA

Anno: Deir ez-Zor ostroma (2014-2017)

2018. május 08. 10:00 - EXTREMEEDITION

dezhead.jpgAFP/Getty Images

Anno: Deir ez-Zor ostroma (2014-2017)

A szír polgárháború leningrádi csatája

Deir ez-Zor (Deir ez-Zúr) az azonos nevű kormányzóság központja és legnagyobb városa, az Eufrátesz két oldalán fekszik. A szír nagyvárosokhoz hasonlóan ez is rendelkezik saját katonai támaszponttal és repülőtérrel, melyek a város nyugati határában helyezkednek el. A polgárháború kitörését megelőzően a 2011-es kormányellenes tüntetés-hullámok egyik legnagyobbika itt történt, melyet sok másik megmozduláshoz hasonlóan brutálisan elnyomtak. A következő évre a frissen odavezényelt főleg alavita vezetésű szunnita katonákból álló hadsereg a tartományt egyre nagyobb rész elfoglaló FSA ellen vette fel a küzdelmet, azonban a nagymértékű dezertálás és a nagy távolság a legközelebbi kormányhű erődtől egyre inkább ellehetetlenítette a város és a katonai bázis megtartását. 

Az Iszlám Állam 2014 elején a szír - iraki határon átlépve (az addigra már Deir ez-Zor tartományt szinte teljesen uraló) kormányellenes lázadó erőket legyőzve Abu Kamal város irányából végig az Eufrátesz mentén megindult DeZ irányába. A lázadó erők éppen szokásos belharca miatt februárban vissza vonultak az ISIS egységei és csak áprilisban indították meg a mindent elsöprő 2014-es Deir ez-Zor offenzívájukat a részben az egykori Saddam-hű Iraki Köztársasági Gárda tagjaiból álló elit egységekkel.

Nyárra már a teljes kormányzóságot az uralmuk alá hajtották és a Deir ez-Zor város közel felét is elfoglalták. A szokásos adok-kapok még hónapokig ment a város még kormányerők kezén lévő részeiben, illetve a katonai reptér környékén, valamint délre a Sakr elnevezésű sziget teljes hosszában (nagyjából Csepel-szigethez hasonló).

deir-ezzor-5-dec-2014.png

DeZ helyzete 2014.december.5-én. Vörössel a körbezárt kormányerők vannak jelölve (forrás: @deSyracuse)

2015 első felében szórványos összecsapások és újabb támadás-ellentámadás sorozatok jellemezték az iszlamisták által körbezárt várost és környékét. Nyárra az egyre tarthatatlanabb helyzetet tovább rontotta, hogy májusban az ISIS elfoglalta a történelmi Palmyra (Tadmur) városát és környékét, ezért a kormányerők a még kontroll alatt tartott város és a katonai létesítmények teljes evakuálását is tervbe vették. Az oroszok az őszi hadba lépésüket követően megkezdték a precíziós (és a kevésbé precíziós szőnyeg) bombázásokat, hogy lelassítsák az ISIS támadásait illetve közvetlenül megsegítsék az SAA ellentámadásait. A szír légierővel ellentétben a technikailag fejlett orosz légierő a korábbi atrocitások miatt felfüggesztett vöröskeresztes segélyeket légi úton le tudta dobni a város kormányerők kezén lévő részeibe.

A 2016-os évet az ISIS meglehetősen erősen kezdte, egy közel egyhetes offenzívában Deir ez-Zor város északi kerületeinél öngyilkos támadásokkal megtörte az SAA védelmi vonalait és elfoglalta azokat illetve a környező településeket. Az iszlamisták a szokásukhoz híven több száz kormányhű katonát, a családtagjaikat és sok helyi civilt is kivégeztek pár nap leforgása alatt, kifejezetten nagy propagandát csinálva a sikeres támadásból (főleg a lefejezésekre téve hangsúlyt). Ez a támadás csak egy nagyobb csapás előkészítése volt, az előrenyomulást brutális véráldozatok árán is folytatták a várost körbevevő magaslati pontokat és kisebb településeket elfoglalva. Az ISIS által előszeretettel használt taktikát alkalmazva - kihasználva a sorozatosan előforduló homokviharokat  melyek a földre kényszerítették az SyAAF és RUAF gépeit - egyre jobban nyomultak előre.

izp2.jpgA drúz születésű Issam Zahreddin már a kezdetektől a szír hadsereg kötelékében teljesített szolgálatot. A nyolcvanas évek végétől a Köztársasági Gárda tisztje lett és a polgárháborúban annak kitörésekor a 104. Ejtőernyős hadosztály vezetőjeként vett részt (amelyben a fia, Yarob is szolgált), melynek során a lázadások kemény megtorlását és elfojtását adta parancsba. 2013-ban Deir ez-Zor védelmét kapta utasításba, ezért az alá tartozó egységekkel megerősítették a város és a környező településeket és a város 2017 végi felszabadulásáig sikeresen megtartották a jelentős részét.

A szír kormányerők hősként tekintettek Zahreddinre, aki kitartásával és kimagasló vezetői képességeivel képes volt összetartani az éveken át ostrom alatt álló katonákat aki folyamatosan ott volt a frontvonalakon a katonáival, tartva a lelket bennük. Saját szavaival a következőképpen jellemezte a helyzetüket: "Olyanok voltunk, mint egy sziget az óceán közepén".

2017.október.18-án a Sakr-szigeten áthaladó konvoja aknára futott, megölve ezáltal a vezérőrnagyot és kíséretét. Szülővárosában Al-Suwayda-ban helyezték örök nyugalomra. 

Mind az ISIS, mind a szír kormányzat számára hatalmas presztízskérdés volt a város elfoglalása / megtartása: Az előbbi a Raqqa utáni második fővárosát látta benne. A város a Ba'athista kormányzat utolsó kelet-szíriai erődje volt az Iszlám Állam területének szívében, az Eufráteszt feletti kontroll helyszíne, potenciális kiindulópontja egy ISIS-ellenes támadásnak, mellesleg a környező gáz és olajmezők a leggazdagabbak egész Szíriában. A magas prioritás miatt mindkét fél a legjobb védő / támadó egységeit vetette be a harcok folyamán:

 • a kormányerők a Szír Köztársasági Gárda híres-hírhedt 104-es hadosztályát és a helyi szír hadsereg erőit, majd később a Hezbollah különleges kiképzésen átesett egységeit. A védőket Issam Zahreddin, az SRG vezérőrnagya vezette
 • az Iszlám Állam a leghatékonyabbnak tartott, főképp az egykori Szaddamista Iraki Köztársasági Gárda egységeiből álló csapatokkal próbálta megszerezni a várost

dezisfighters.png

ISIS harcosok a katonai reptér közelében (2017, Al Masdar News via AMAQ)

Palmyra bukását követően az oroszok által megsegített szír kormányerők nagy szenvedést követően 2016. márciusban felszabadították a települést és egy kis bufferzónát ki is tudtak alakítani körülötte. Ezzel egy időben megindultak a pletykák, miszerint a város felszabadítását követően az offenzíva folytatódni fog az Arak - Suknah - Deir ez-Zor tengelyen, azonban az FSA elleni nyugati illetve az Aleppo-kormányzóságon belüli ISIS előretörés miatt ki kellett vonni a támadóerőket és csak az NDF illetve az SAA tartalékosai maradtak védeni a várost (ez fél évvel később nagyon megbosszulta magát amikor az iszlamisták két hét alatt visszafoglalták Palmyrát és a Tiyas-T4-es katonai támaszpontig szorították vissza a kormányerőket). Az ország többi részén folyó események miatt DeZ a hírekben a háttérbe szorult egészen őszig, amikor az amerikaiak vezette koalíció egy légicsapás-sorozattal megölte a szír kormányerők több mint 100 katonáját egy stratégiailag kiemelt ponton a város határában.

2016.szeptember.17-én a Operation Inherent Resolve által magában foglalt szövetséges országok légiereje 37 légicsapást mért a Deir ez-Zor város határában lévő stratégiai fontosságú pontok ellen, melyeket akkor már a szír kormányerők tartottak uralmuk alatt már hónapok óta. A művelet hatalmas nemzetközi felháborodást váltott ki, mivel a 106 halálos áldozat és 110 sérült katonán túl az ISIS a támadást követően azonnal támadást indított a megtört vonalak felé és gyorsan rendkívül fontos területeket tudtak megszerezni. Az orosz-szír-iráni tengely szerint a támadás tudatos volt, míg a koalíció szerint a támadás az ISIS ellen irányult eredetileg csak a célmeghatározás volt hibás. Közvetlen diplomáciai következménye volt a támadásnak, hogy a korábban megkötött fegyverszünetet felmondták a felek között (orosz / szír - USA által támogatott lázadók).

Két nappal később egy Aleppóba tartó segélykonvojt bombázott le a szír és orosz légierő (hivatalosan tagadták), válaszul a korábbi támadásra, 14 áldozatot eredményezve.

A már évek óta körbezárt kormányerők ellen egy minden eddiginél nagyobb támadással szembesültek a 2017-es év januárjának második hetében, mikor az ISIS öngyilkos támadásokkal megtört védelmi vonalakat legyengítve közel egy hónapnyi véres harcokat követően a várostól dél-keletre lévő katonai reptér és a várost / a környező 137-es dandár bázisát magába foglaló terület közé éket tudott verni, gyakorlatilag ketté vágva egy másfél kilométer szélességű részen az enklávét (a terület a város köztemetője volt, emiatt meglehetősen nehéz volt megvédeni / megszerezni). Ugyan a kormányerők helikopterrel 200 fős erősítést hoztak az Al-Hasakahban és Al-Qamishliben lévő katonai támaszpontokról, azonban több próbálkozást követően se tudták visszaszerezni az elvesztett területet és helyreállítani az egységesen birtokol területet. A fokozódó ISIS jelentette nyomást csak valamelyest tudta csökkenteni az oroszok stratégiai bombázásai, főleg, hogy az iszlamisták - az eddigiekkel ellentétben - éjszaka is támadásokat intéztek az SAA ellen. A tavaszi hónapokban valamennyi ellentámadás kurdarcba fulladt mindkét oldal részéről, a frontvonalak lemerevedtek, miközben a város civil lakossága lassan a teljes pusztulásba sodródott az általános élelmiszer és gyógyszerhiány miatt. Nyárra az Iszlám Állam ismét nagy erejű átfogó támadásba kezdett, mely a "Panorama" körfogalom és környékének megszerzését tűzte ki célul és ugyan nagy áldozatok árán, de meg tudták szerezni az SAA-tól. A további hónapokban a szokásos támadás - ellentámadás kötélhúzás ment a harcoló felek között lényeges eredmények nélkül.

Érdekes adalék, mely jól mutatja a harcok intenzitását és fontosságát, hogy mindkét oldal kényszersorozott civileket az évek folyamán, mely az Iszlám Állam esetében szinte biztos halált jelentett mivel azonnal a frontra küldték őket, ugyanakkor az SAA soraiba kényszerbesorozott személyek jelentős része dezertált, mivel nem sokan hitték, hogy a védők képesek lesznek megtartani a várost és a repteret. Azzal is tisztában voltak, hogy amennyiben elbuknak, az ISIS a szokásához híven minden katonát kivégzett volna.
1280px-race_to_deir_ezzor_svg.png

A 2017-es közép-szíriai hadjárat (forrás: PetoLucem, A7_Mirza, SouthFront, MrPenguin20)

2017 májusában a szír kormányerők és a szövetséges csapatok összevonták valamennyi - Aleppo miatt jelentős mértékben felszabadult - erőiket és az elit Tigris csapatok vezetésével három frontot nyitottak az Iszlám Állam ellen:

 • Palmyra (második) felszabadítását követően az araki olajmezőkön át Suknah felől, hogy aztán az iraki határ mentén a sivatagon átvágva a T3-as reptér / olajmezők irányából nagy nehézségek árán áttörjenek a dzsihadisták vonalain.
 • Északról Tabqa irányából az eufrátesz mentén a folyó menti faluk kihagyásával pár nap alatt éket állítva az ISIS területén belül, ezáltal kikényszerítve, hogy az ellenséges erők evakuáljanak onnan vagy átkeljenek az Eufráteszen az SDF által uralt keleti partra.
 • A középső arcvonal egyetlen célja, hogy az északról és délről is biztosított offenzívának hála a Deir ez-Zor körüli ostromgyűrűt megtörje.

Az offenzíva szeptemberre szélesedett ki teljesen, mikor pár nap alatt a korábbi ~60 km távolságot az ostromlott enklávé és az SAA / Hezbollah erői között sikerült szeptember 4-re 3 km-re lecsökkenteni - és az Iszlám Állam ellentámadásai ellenére - sikeresen meg is tartani. 2017.szeptember 5-én helyi idő szerint 14:00 órakor a szír kormányerők áttörték az Iszlám Állam ostromgyűrűjét és három évnyi ostromot követően első ízben találkoztak az ostromlott erők a felszabadító csapatokkal a 137-es dandár bázisától nyugatra a város külterületén. 
59aee989fc7e93933a8b4567.jpg

 Három év után először találkoznak a védők a felszabadító erőkkel Deir ez-Zor határában (RT)

A következő napon az SAA egységei folytatták az előrenyomulást és visszafoglalták a Tharda hegységet amelyet az amerikai bombázások eredményeként vesztettek el az előző évben, négy napra rá a még ostrom alatt lévő katonai repteret, majd a következő hét folyamán Deir ez-Zor az Eufrátesz nyugati partján lévő részeit is sikeresen felszabadították. November közepére a város külterületeit és a szigeteket is felszabadították, így vetve véget a város több mint 3 éves ostromának. Az Iszlám Állam eltakarítása egyben azt is jelentette, hogy a nagyrészt megsemmisült város lakossága részére végre több száz tonnányi humanitárius segélyt le tudtak szállítani.

 

TL;DR:

 

 • Az Iszlám Állam és Assad számára is egyszerre volt stratégiailag és eszmeileg fontos Deir ez-Zor, ezért mindkét fél az elérhető legjobb egységeit vetette be
 • Az ostrom több mint 3 évig tartott, ezalatt a lakosság több mint fele elmenekült a városból
 • A korábban gyenge SAA egységeket felváltó - az ország különböző részeiből érkező - Köztársasági Gárda elit katonái, majd később a Hezbollah egységeinek hála tudták megtartani a körbezárt területeket a kormányerők
 • Több mint 10000 ISIS harcossal szemben körülbelül 3-5000 védő állt szemben. Mindkét oldal ~10-15%-os veszteséget szenvedett el a harcok folyamán
 • A nagy távolság miatt a SyAAF támadási meglehetősen korlátozottak voltak. Az oroszok hadba lépését követően bevetett nagy hatótávolságú stratégiai bombázók és Kalibr rakéták nagyban hozzájárultak az Iszlám Állam támadásainak megfékezésében

 

Felhasznált források:

 • http://nationalpost.com/news/world/israel-middle-east/isis-seizes-syrian-town-near-iraqi-border-after-western-backed-rebels-defect-to-jihadi-group
 • https://www.almasdarnews.com/article/republican-guard-reinforcements-arrive-palmyra-aid-deir-ezzor-liberation-offensive/
 • https://www.quora.com/Why-is-Deir-ez-Zor-so-important-for-the-Syrian-government
 • https://sana.sy/en/?p=117134
 • https://www.theguardian.com/world/2017/jan/17/islamic-state-deir-ez-zor-syria-world-food-programme
 • http://www.unhcr.org/sy/10882-unhcrs-aid-reaches-deir-ez-zor-city-first-time-since-three-years.html
 • Timeline: Wikipedia

 

--EX

 

differentator_output_bottomv4.png

8 komment

A bejegyzés trackback címe:

https://manmadehell.blog.hu/api/trackback/id/tr2113785502

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

UrsaMAior 2018.05.09. 19:41:09

A cikk kitűnő, és meglep hogy egy 444-hez köthető(?) honlapon Dir ez Zur védői megemlítésre kerülnek egyáltalán.

Néhány észrevétel Zahreddine nem druze hanem drúz és a nevét a nem latin betűs nevek átírása szerint Zahreddinnek írjuk.

A Köztársasági Gárda 104-es alakulata/százada az hadosztálya lesz.

A 2016 őszi támadás a kiemelt fontosságú hegycsúcs ellen, egy Öböl-beli állambeli (valszeg szaúdi) forrás kritikátlan felhasználása nyomán indult. Az "eredmények" láttán Hollandia és Ausztrália kivonta egységeit a légi támadásokból. Zahreddin nem sokkal a város felszabadítása utáb hősi halált halt egy hadművelet közben (IED támadás érte a szállítójárművét).

Egyébiránt DeZ tevékenysége (illetve az ezt megelőző tettei miatt) szerepelt az USA terrorista listáján (sic!).

EXTREMEEDITION · https://www.facebook.com/manmadehellblog 2018.05.09. 19:51:44

@UrsaMAior: Köszönöm! És köszönöm az észrevételeket, javítottam őket. :)

ennek annyi 2018.05.09. 20:52:35

Dicsőség az igazi hősöknek!

Tranquillius 2018.05.09. 21:57:05

Az ostrom négy évig tartott. 1 év FSA + 3 év ISIS.

tede 2018.05.09. 22:05:21

Ez egy kegyetlen háború, mert egyik fél sem ejt foglyokat. Csak elképzelni tudom a bátorságukat azoknak, akik harcolnak. Könnyű nekünk a fotelből okoskodni, bár nem bánom ezt, hogy nincsen közeli élményem a harcokról.
A történet érdekes és a parancsnok egy minőségi katona (volt). Nehéz helyzetben helyt állt. Érdemes volt elolvasni a történetét. Kösz a cikket.

maxval bircaman szeredőci szürke proletár · http://www.bircahang.org 2018.05.10. 06:22:49

A lényeg: a liberális-iszlamista erők egyre szorulnak vissza, a nyugati milliárdok ellenére.

Több cseszlovák filmvígjátékot! 2018.05.10. 09:50:39

Érdekes bepillantani a mainstream propagandamédia által emelt kulisszák mögé. Minden háború idején nagy szezonja van az agymosásnak, de naív módon sokan azt hihetik hogy a mai hírközlési eszközök világában ez már nem megy olyan könnyen, pedig dehogynem, sőt nagyonis. Óriási átvágás a legtöbb hír amit a szíriai háborúról kapunk a pofánkba, főleg azoktól akiktől egyébként is függünk

Ennek fényében érdekes a leendő amerikai nagykövet kijelentése a kongresszusi meghallgatáson a magyar sajtószabadságról. Ulfkotte élt, él és élni fog

project640 2018.05.11. 14:45:27

nagyon jó írás ... kőkemény harcok lehettek, amit innen fel sem tudunk fogni ... ilyenkor eszembe jut az itthoniak okoskodása, akik 'migráncsoznak', hogy erős férfiak, miért nem harcolnak, stb.... , ami ott van, nekem abból a százada elég lenne, és már mennék el onnan, vinném a gyerekeimet, a családomat .... és akik elmenekülnek ebből a pokolból, azokat támadjuk, fűzünk fel rá hazug kampányt ...., ami Szíriában van, az a felfoghatatlan pokol, ahonnan minden éppeszű ember, aki teheti elmenekül!!! ... és , akik maradnak, és harcolnak olyan horror- ellenféllel szemben, mint az ISIS, csak hősöknek lehet őket tekinteni