Ember alkotta pokol: SZÍRIA

Az Iszlám Állam gyerekkatonái

2018. május 24. 14:30 - EXTREMEEDITION

iscsheaderps-v4.jpg

Az Iszlám Állam sok hasonló beállítottságú államot követve a fiatalok saját hasznára fordítását egy járható és hasznos megoldásnak tekintette. Egy totalitárius rendszer szempontjából a gyermekkor egy értéktelen és haszontalan valami, amit egy saját, végletekig eltorzított változattal behelyettesítve a rendszer életben tartásához elengedhetetlenül fontos és szükséges generációt képes megteremteni.

differentator_output_v2.png

 

Az Iszlám Állam gyerekkatonái

  

Az Iszlám Állam a kezdetektől nagy hangsúlyt fektetett a fiatalok saját oldalára állítására, mivel a külföldről beáramló önkéntes harcosok és a helyi szövetséges (az évek folyamán beolvasztott vagy legyőzött) törzsi erők hűsége és számszerű utánpótlása közel sem volt biztosított hosszútávon. A harcok miatt lángba borult régió, a mindennapossá váló borzalmak, a szétszakadt családok és közösségek tömegesen semmisítettek meg vagy nyomorítottak meg több generációt. Valamennyi harcoló fél sorozott és vetett be gyerekeket a harcok során és nem voltak tekintettel a korukra akkor sem, mikor ellenségként találkoztak: például 2016-ban az al-Zenki brigád harcosai Aleppóban brutálisan lefejeztek egy körülbelül tíz éves palesztin fiút, akit kémkedéssel vádoltak. Az esetről videót is készítettek, mely bejárta a világot nagy felháborodást váltva ki. Adalék, hogy a videón szereplő egyik közreműködő jelenleg Németországban élvezi a menekült státuszt.

Fontos megjegyezni, hogy az ISIS a brutális kivégzések, terrorcselekmények és hasonló borzalmak propagálásával elsődlegesen nem az ellenséges országoknak üzent, hanem a saját "birodalmuk" lakosságának, mintegy prezentálva, mivel jár a szembeszegülés a saját rendjükkel. A helyi lakosság jelentős része természetesen nem támogatta a megszálló erők szélsőséges nézeteit, így akik nem tudtak vagy akartak elmenekülni az Iszlám Állam elől, azok próbáltak túlélni. Ez azonban együtt járt azzal, hogy a mindennapi élet (oktatás, vallás, közösségek) jelentősen megváltozott és kihatott mindenkire, leginkább a legkönnyebben befolyásolhatókra: a gyerekekre.

 

Az új család

 

Az általános tévhittel ellentétben alapvetően az Iszlám Állam az elfoglalt területeken nem kezdett kényszer-sorozásokba a lakosság soraiból (a jeziditákat és pár másik ellenségnek tekintett népcsoportot leszámítva), rengeteg ember önként csatlakozott, mivel az erős vallási meggyőződés (az addig elnyomott szélsőséges nézetek felszínre törése) vagy szimplán a gyors meggazdagodás rendkívül csábító volt számukra. A háborús éveknek köszönhetően a szír és iraki gyerekek százezrei élnek borzalmas körülmények között, különösen a kalifátus által megszállt területeken. Légicsapások, tüzérségi támadások, robbantások, nyilvános büntetések, kínzások és kivégzések jellemezték a mindennapokat. Ilyen extrém behatások - kiváltképp melyek a közvetlen családtagjaikat érte - elképesztő mértékben rombolja a mentálisan erős embereket is, egy sérülékeny gyermeki elme pedig egy életre való károsodást szenvedhet és szenvedett is el a térségben. Az ilyen mértékű behatások elsődleges következménye, hogy az idő folyásával az érintettek egyre inkább érzéketlenné válnak az extrém-mértékű agresszióval szemben, sőt idővel már egyenesen szükségesnek fogják érezni az ilyen atmoszférát. 

isschool.jpgA szélsőséges iszlám tanok az agymosás egyik alapvető eszköze volt (kép forrása: Independent)

A kalifátus emberei elsősorban a sérült családok között toboroztak: az árvák, a szétszakított családok, a nyomorban és kilátástalanságban lévők mind-mind tökéletes utánpótlást biztosított számukra. Tudatosan ütöttek éket a gyerekek és a szülők között, más esetekben egyszerűen kihasználták a szülői nemtörődömséget vagy értékes ajándékokat adtak a kiszemelteknek az érdeklődésük és később a hűségük megszerzéséhez. A drogdílerekhez módszereit lemásolva gyorsan hozzászoktatták a fiatalokat, hogy az Iszlám Állam bőkezűen adakozik, ugyanakkor észrevétlenül egyre inkább be is szívja őket a rendszerükbe. A gyerek molesztálókhoz hasonlóan a toborzók is a hamis bizalom kialakításán dolgoztak, a toborzó és a gyerek közötti személyes kötődést ajándékokkal és egy új család ígéretével tartották fenn, meglévő család esetén pedig ha szükséges, akkor aknamunkával ellenséges viszonyt alakítottak ki a család többi tagjaival szemben, ezáltal leválasztva a gyereket. 

Mivel az Iszlám Állam a térség korábbi iszlamista szerveződéseivel ellentétben tényleges államként funkcionált, így az állami intézmények "megreformálásával" egy időben az iskolák és mecsetek jellege és betöltött szerepük is hatalmas változásokon mentek keresztül:

 • Az iskolák jelentős részét főhadiszállásként használták az iszlamisták Irakban és Szíriában, amelyeket pedig meghagytak iskolaként funkcionálni ott az addigi tananyagot változtatták meg: földrajz és történelem helyett a szélsőséges iszlám vallás és az erőszak oktatása váltotta fel, míg matematikából szakítottak a "süninek van két almája" szintű feladatokkal és helyette a "számold ki hány hitetlent tudna megölni egy autóba rejtett pokolgép" kiszámolása került a füzetekbe. A besorozással ellentétben a regnáló hatalom az iskolába járást kötelezővé tette a diákok és tanáraik számára is, aminek ők érthető módon tartva a megtorlásoktól nem mertek szembeszegülni. Mellesleg a nyugati világ minden jelképét betiltották és az ilyen könyveket és kiadványokat nyilvánosan elégették. Távozásuk előtt az iskolák jelentős részét aláaknázták.

 • A mecsetek is követték az iskolák sorsát, a tömeges agymosásnak lettek a helyszínei, ahol az ISIS saját hitoktatói terjesztették a számukra hasznos részét az iszlámnak. A helyi szokásoknak megfelelően a mecsetek jelentették az elsődleges toborzási helyszíneket, mivel ide még azok a gyerekek is (rendszeresen) elmentek, akik egyébként egyáltalán nem vagy már nem jártak iskolába. Magyarán a muszlimok életében fontos szerepet betöltő vallás egyben egy könnyű út volt, hogy a sötét tanok eljussanak a fiatalokhoz: Az új hitoktató megbarátkozott a gyerekekkel és fokozatosan adagolta a szélsőségesen értelmezett Koránt a hallgatóságnak.

 • A kalifátus emberei az utcákon gyerekjátékokat adtak a gyerekeknek, hogy "összebarátkozzanak". Kültéri rendezvényeket tartottak, melyeken enni és innivalót osztogattak, megfűszerezve a propaganda videóikkal. 

Számszerileg az ISIS által uralt területeken beszervezett gyerekkatonákról nincs információ, több ezerre tehető a számuk, mely megoszlik a képzést ténylegesen kapó, de be nem vetett / kiszabadított és a ténylegesen aktív dzsihadista harcosok között. 

Fontos tisztázni, hogy az Iszlám Állam számára a saját képükre átnevelt gyerekeket tartották a tökéletes új generációnak, akik erősebbek, jobbak, megbízhatóbbak mint a kalifátus jelenlegi harcosait kitevő felnőttek. Ennek tudható be, hogy a kiképzési idő drasztikusan lecsökkent a későbbiekben, ezáltal gyorsítva a generáció váltást a szíriai és iraki területeken.

 

Új generációs harcosok kinevelése

 

A végül az ISIS soraiban kikötött gyerekek egy része nem a kalifátus iskolarendszerén keresztül csatlakozott, ők azok, akik a speciális toborzók közreműködésével kerültek be. A csatlakozás eredetétől és okaitól függetlenül valamennyi gyermek köteles volt részt venni úgynevezett "Saría táborokban", ahol elkezdődött számukra a tényleges felkészítés és kiképzés a későbbi harci bevetésekre. A táborok elsősorban fizikai és harci-kiképzést nyújtott a résztvevők számára. Akik nem szándékoztak részt venni ebben vagy időközben meggondolták magukat, azok számára a döntésük drasztikus következményekkel járt kezdve a szülők letartóztatásával és a gyerek elhurcolásával. A kiképzésük alapjaiban nem nagyon tért el egy bármely más ország kiképző-táborával, ugyanúgy a mentális és fizikai megerősítés, a cél iránti elköteleződés, a lojalitás és parancsnoki-hierarchia követése, hozzászoktatás az erőszakhoz és harci és taktikai tudás megszerzése.

326afed.jpgA kiképzés szerves részét képezte a különféle fegyverek megismerése (kép forrása: dailymail)

Az ilyen táborok lakóinak kiképzése és annak jellemzői (hossza, tematikája) valamelyest eltért, a főbb részek azonban valamennyiben közösek voltak. A képzés teljes tartama alatt végig kaptak Saría és Korán oktatást, erősítve a vallási fanatizmust. Ehhez beszédeket kellett hallgatniuk, propaganda videókat nézni és az elfogott ellenséges katonák nyilvános kivégzését végignézni vagy akár tényleges végrehajtani.

 1. Első hét: egy AK-47-es gépkarabély szét és összeszerelését tanulták naphosszat, majd következett a lőgyakorlat. A kiemelkedően teljesítő gyerekek speciális kiképzésben részesültek, belőlük lettek a méltán rettegett mesterlövészek.
 2. Második hét: gránátokkal kapcsolatos oktatás.
 3. Harmadik és negyedik hét: általános felkészítés, később éles harctéri kiképzés.
 4. Következő 2-3 nap: "túlélő gyakorlat" étel nélkül. Akik feladták és nem tudták teljesíteni kezdhették az egész képzést előröl. 
 5. A kiképzés utolsó előtti fázisában a robbanóanyagokkal kapcsolatos felkészítés következett, különösen nagy hangsúlyt fektetve az öngyilkos mellényekre és övekre, ezek elkészítésére, elhelyezésére és robbantására. Ebbe beletartozott a kábelek helyes összekapcsolásától kezdve a különféle kapcsolók áramköri összeépítésével bezárólag minden tudás. 

Azon gyerekeknek, akik nem tudták teljesíteni a képzést, nem maradt választásuk, kivétel nélkül öngyilkos merénylőket csináltak belőlük. Ehhez rendkívül erős agymosásnak is beillő vallási oktatást kaptak, központi témában, milyen jó lesz a mennyország azok számára, akik a szent ügyért életüket adják. Amint az látható, a gyerekek a tehetségükhöz leginkább passzoló kiképzést kapták, hogy ezzel is növeljék a harctéri hatékonyságukat. 

 

Elveszett nemzedék

 

A sikeresen kiképzett gyerekek aktuális harctéri bevetéséről nincs túl sok információ, legalábbis az öngyilkos merényletekhez kapcsolódó eseményeket jobban propagálták. Rengeteg felvétel készült a gyerekkatonák által elkövetett brutális kivégzésekről és hasonló atrocitásokról. Az biztos, hogy a szír kormányerők és szövetségeseik illetve az amerikaiak által vezetett koalíciós erőkkel megtámogatott kurd milíciák gyors és hatékony előretörése miatt bekövetkezett drasztikus veszteségek rékényszerítették az Iszlám Államot, hogy gyerekekkel töltsék fel a hátországban addig felnőttek által ellátott pozíciókat, úgymint ellenőrző pontok biztosítása, toborzás, főzés és egyéb adminisztratív feladatok. Ezen túl a kémkedés és öngyilkos merényletek megszervezésében és végrehajtásában is egyre nagyobb szerepet kaptak a fiatalok. Főleg a 2017 / 2018-as években a rogyadozó kalifátus frontjain fogtak el fiatal harcosokat. Moszul ostromakor megközelítőleg 300 fiatal IS harcost öltek meg a PMU és kurd erők a város felszabadítása közben és hasonló tendencia volt Rakka és Deir ez-Zor felszabadításakor is. 

Az Iszlám Állam jelentős részének elsöprésével egy új problémával kellet szembesülni: mit tegyenek az elfogott gyerekkatonákkal illetve az ISIS karmai közül kiszabadított fiatalokkal, akik eltérő mértékben de megkapták az iszlamista agymosást és extrém mértékű brutalitásnak voltak kitéve. Egyes megkérdőjelezhető forrásból származó videók tanúsága szerint több elfogott fiatal harcost kivégeztek a fogvatartók. 

A családjaikhoz visszatérő gyerekek visszailleszkedése a normális életvitelbe nehéz vagy segítség nélkül nem lehetséges. A család és közvetlenül környezetük is bizalmatlan az ISIS által kiképzett gyerekekkel szemben, még akkor is, ha ők maguk nem mutatják jelét a kalifátus harcosaira jellemző deviáns viselkedésnek. A lakosság a romokban lévő országokban többségében ellenségként, mintsem áldozatként tekint az ilyen fiatalokra, őket okolják az Iszlám Állam által elkövetett pusztításáért, szeretteik elvesztéséért.

iscs_mid3.jpgŐk öltek embert. Felelősök vagy áldozatok? (kép forrása: themuslimissue / dailymail)

Jogos a félelme nemcsak a helyi erőknek, de a nyugati civilizációnak is ezzel kapcsolatban, mivel az Európába folyamatosan áramló menekültek között biztosan vannak olyan gyerekek, akik valós harctéri tapasztalattal rendelkeznek, képesek bombákat építeni, elhelyezni és üzembe hozni, valamint magukban hordozzák a szélsőséges iszlám fanatizmust, ezáltal a helyi terrorista szervezetek számára hasznos erőforrást jelenthetnek. A bebörtönzés azonban biztosan nem megoldás: bizonyítottan a börtönök "nevelik" ki az új generációs iszlám szélsőségeseket, azonban a szakértők szerint az elképesztő mértékű brutalitásnak kitett gyerekek rehabilitálásához rengeteg pénzre és időre lenne szükség, azonban ez mind Irakban, mind Szíriában jelen körülményeket figyelembe véve nem lehetséges, de még nyugaton sem készültek fel kellőképpen erre a problémára. Azok a sikeresen rehabilitált gyerekek, akik újra iskolába járnak és dolgoznak kevésbé valószínű, hogy a későbbiekben újra csatlakozzanak valamely szélsőséges csoporthoz. 

Amennyiben nem sikerül hamar megoldást találni a megmaradt gyerekkatonákkal kapcsolatban, úgy az Iszlám Állam terve győzedelmeskedik a szervezet halála után: létrejön az új, fundamentális iszlámra alapuló generáció, mely magában hordozza az ISIS gondolkodásmódját és csak arra vár, hogy ismét felszínre törjön.

 

TL;DR:

 

 • Az Iszlám Állam a térség gyermekeinek új szerepet szánt, ők lettek volna a tökéletes generáció
 • A kalifátus az állami intézményeket átalakítva kiépített egy hatékony rendszert a gyerekek kiképzéséhez
 • Részletes és személyre szabott / specializált képzések keretében készítették fel a fiatalokat a harcra
 • Annak ellenére, hogy milyen fontos szerepet szántak a gyerekeknek, szemrebbenés nélkül küldték őket tömegesen a biztos halálba
 • A harcokat túlélő gyerekekre és a társadalomra is rendkívül nehéz feladat vár, ha meg akarják akadályozni a szélsőséges iszlám ismételt előretörését

 

Felhasznált források:

 • http://edition.cnn.com/interactive/2017/07/world/iraq-schools-cnnphotos/
 • https://icct.nl/wp-content/uploads/2018/02/ICCT-Almohammad-ISIS-Child-Soldiers-In-Syria-Feb2018.pdf
 • https://www.cbsnews.com/news/isis-teach-kurdish-yazidi-children-jihad-by-beheading-dolls/
 • https://www.economist.com/middle-east-and-africa/2017/06/17/what-to-do-with-islamic-states-child-soldiers
 • http://www.dailymail.co.uk/news/article-3502471/Isis-taught-beat-kill-behead-not-Muslim-does-not-follow-Koran-Horrifying-ordeal-boy-TEN-kidnapped-child-soldier-fanatics-Islamic-caliphate.html
 • https://www.inquisitr.com/3698193/more-than-300-isis-child-soldiers-killed-extremists-order-cubs-of-the-caliphate-into-battle-as-mosul-falls/
 • https://edition.cnn.com/2015/05/20/middleeast/isis-child-soldiers/index.html
 • https://www.rt.com/news/341504-isis-child-orphans-army/

 

--EX

 

differentator_output_bottomv4.png

23 komment

A bejegyzés trackback címe:

https://manmadehell.blog.hu/api/trackback/id/tr1713898904

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Iván Rábaszov 2018.05.25. 11:31:14

A dzsihadizmus és iszlám fundamentalizmus a XXI. század nácizmusa. Éppen annyira pusztító is.

erkölcsi hulla 2018.05.25. 11:41:14

"A bebörtönzés azonban biztosan nem megoldás: bizonyítottan a börtönök "nevelik" ki az új generációs iszlám szélsőségeseket"
Életfogytiglan. Problem solved. Inkább állami adóból tartanék fent ilyeneket, minthogy beengedjem őket a civil szférába, és elkezdjenek megint isiseset játszani.
"Ők öltek embert. Felelősök vagy áldozatok?"
Felelősek. Ha nem ismered a törvényt, és megszeged, akkor is felelős vagy.

De mindegy is, ezeknek az ártatlan sajnálnivaló gyerkőcöknek a nagyja már úgy is menekültként németroszágban van, lehet még állampolgárságot is kapnak. Hajrá !

erkölcsi hulla 2018.05.25. 11:43:52

@Iván Rábaszov: Éppen annyira??? Egy sáska-vallást nem olyan egyszerű kiírtani, mint a németeket anno. Főleg hogy az összes fejlett állam tövig nyal nekik, a polkorrekt ratyiság nevében, szinte már adják a kést és tartják a nyakukat.

Kurt úrfi teutonordikus vezértroll 2018.05.25. 12:38:07

Az iszlám ellen már most keményen fel kellene lépni. Több mint egy évezrede nem tudtunk velük mint kezdeni, most sem fog sikerülni, főképp nem úgy hogy mi betartjuk a törvényt ők meg nem.

Cycmen 2018.05.25. 12:46:14

Milyen szép hogy ez az Iszlám Állam is CIA project volt!
Köszönjük jenkik!

project640 2018.05.25. 12:57:19

@erkölcsi hulla: látom egyszerű vagy, mint a faék és kár is veled erről konstruktívan beszélgetni ... , aki az egész kérdést lezárja, hogy tömegével csukjanak börtönbe gyerekeket, meg, hogy biztos megkapják a német állampolgárságot annál csak azt látom, hogy 100%-os volt az agymosás :-(

project640 2018.05.25. 12:59:13

@erkölcsi hulla: mármint kiknek nyalnak tövig? az ISIS-nek, Szíriának... vagy mégis ki a francnak? .... lehetne erről ám normálisan beszélgetni, de akkora elánokba foglamazol, mint az aktuális 'szépségkirálynő' , hogy világbéke .... vidékiül mondva: butácskán!

bkkzol 2018.05.25. 14:54:36

Racionálisan végig gondolva nem az a megoldás, hogy százezrével, milliós tételben telepítik be Európába a közel-kelet söpredékét. Teljesen mindegy, hogy 10-20-30 vagy 80 éves.
Bámulnak üres fejjel, üveges tekintettel, hogy "mi is van itt"? Egészen addig még otthoni szokás szerint fegyverrel veszik el maguknak gondolnak... "mert ezt én is megérdemlem".
Azt kell mondani, hogy addig jó amég mindegyik a saját hazájában késeli, robbantgatja saját fajtáját.

Netszamuráj 2018.05.25. 15:53:29

@project640: Természetesen, aki nem fújja a menekült szép, a menekült jó mantrát az FIDESZ-es agymosás áldozata. Speciel én már évekkel korábban érdeklődtem a téma iránt, amikor még a FIDESZ sehol sem foglalkozott ezzel. És én már akkor is azt gondoltam, hogy ezt a sok muszlimot kurvára nem kéne beengedni Európába, mert nem kompatibilisek az európai értékekkel.

Amit erkölcsi hulla írt a tömeges bebörtönzésükről ezeknek a gyerekeknek, az valóban kissé erős, mivel tényleg áldozatok és (potenciális) elkövetők is egyben. Én nagyon nem szeretném ha Európába jönnének például. Értem én, hogy majd pszichológusok hada dolgozik rajtuk, de ha csak egynél nem sikerül, és felrobbant mondjuk 10 embert, akkor pont tízzel több ártatlan hal meg, mint amennyinek meg kellett volna. Ideje volna Európának a saját állampolgárait mindenki más elé venni, és akkor és csakis akkor segíteni bárkinek, ha a mieink nem szenvednek semmiféle hátrányt.

2018.05.25. 17:35:52

Mennyivel agymosottabb egy iszlám hívő egy kereszténynél? Szerintem egykutya.

Horváth András zöld dossziéja a Nagyi receptjeivel 2018.05.25. 18:41:43

de cukik, a libsik be is fogadhatnának közülük párat, h ne csak a pofájuk járjon

2018.05.25. 18:43:28

@Horváth András zöld dossziéja a Nagyi receptjeivel: ti nácik meg mehetnétek Szíriába harcolni, ott legyen nagy az a retkes, tetves pofátok. Ja, ahhoz sok olyan dolog kéne, ami hiányzik a fajtádból.

erkölcsi hulla 2018.05.25. 19:32:10

@hullajelölt88: Jaja, kezdj el vitatkozni a hitről, a buzikról, és a női jogokról először egy hithű kereszténnyel, aztán egy hithű muszlimmal, lehetőleg mindkettőnek a saját kultúrájában.

Aztán, majd ha a keresztény után a muszlimmal való társalgással is végeztél, gondolkodj el ezen a faszságon, miközben lecsapják a fejedet.

erkölcsi hulla 2018.05.25. 19:32:57

@hullajelölt88: Nácik :D:D:D Beszarok, a libsiknek csak ez megy már manapság, mindenki náci, még sztálin is az vót...

szánalom.

2018.05.25. 19:34:19

@erkölcsi hulla: miért szégyellitek, hogy takonygerincű nácik vagytok? Évek óta keresem a választ, de egyetlen szarházi fajtársad sem volt képes válaszolni.

2018.05.25. 19:36:01

@erkölcsi hulla: aha... mer a keresztényi szeretet megakadályozza, hogy ... ja, nem, a fegyver hiánya akadályozza az agymosott keresztényt... nyomorultak.

erkölcsi hulla 2018.05.25. 19:46:27

"hullajelölt88 válaszolt neked:

@erkölcsi hulla: miért szégyellitek, hogy takonygerincű nácik vagytok? Évek óta keresem a választ, de egyetlen szarházi fajtársad sem volt képes válaszolni.
"
Azért, kedves hulladék, mert nem mindenki náci aki nem akarja a kultúráját a beilleszkedni nem akaró és tudó más hitű kultúrákkal összekeverni. És TE "fajtárs"azol itt nekem, nem érzed a kettős mércét?
Egyébként a nácik kihaltak, azok a második vh. ban voltak. Manapság a neonácizmus dívik, főleg az usában. Ja, és igen, húzzál a picsába máshova nyígni.

erkölcsi hulla 2018.05.25. 19:47:29

@hullajelölt88: Húzzál ki a szeretett muszlimjaidhoz, meglátjuk hogy fogadnak, ha ez a keresztény gyökerű nyugat neked nem tetszik, ne itt sírjál.

Visceroid 2018.05.25. 20:24:39

@Netszamuráj: "Értem én, hogy majd pszichológusok hada dolgozik rajtuk, "

A 2000-es orbános Hősök-téri tüntetések, meg az akkor felbukkanó vérnyuggerek óta nem hiszek a pszichológiában. Minden politika. A pszichológusok meg nagyon hisznek az egyénben, ami konkrétan nem létezik. Illetve csak akkor, ha a politika engedi. Nálunk "engedi", iszláméknál nem. Magyarul ha elég jól sül el a liberális agymosás, akkor a kedves pszichológust is megtérítik (mert hát szegény menekültek meg minden, Amerikában már volt rá példa) és együtt mennek dzsihádolni.

2018.05.25. 23:43:25

@erkölcsi hulla: na persze. Íme az emberiség szemete. Rasszista, ostoba, nacionalista, gerinctelen söpredék, de megtagadja a "nemes" elődöket. :D